Betongarbeider  

Vi kan tilby støpe- og betongarbeider i alle våre prosjekter:

  • Støtte- og ringmurer
  • Plate på mark
  • Termomurer
  • Grunnmurer
  • Dekker

Vi utfører også kjerneborring.

Vi har dokumentert kompetanse og kompetansebevis for støpearbeider utstedt av Norsk Betongforening. 

Vi utfører pr. 2017 ikke store rene betong- og støpejobber (mange tusen kvadratmeter).

Godkjenninger

GODKJENNINGER

KONTAKT

Fakturaer sendes via EHF, alternativt til :faktura@oslomurmester.no

Strømsveien 200  0668. Oslo