Betongarbeider  

For oss murmestere så er det en selvfølge å bygge med Leca.

Forskaling og støping av støttemurer og ringmurer, er også noe vi gjør, samt støping av plate på mark. Andre områder er montering og støping av termomurer, og støping av grunnmurer og dekker.

Vi utfører oppføring av eneboliger i mur, muring av garasje, skiferarbeider, pussfasadesystem.

Våre partnere

Godkjenninger

GODKJENNINGER

KONTAKT

Fakturaer sendes til: faktura@oslomurmester.no
Strømsveien 200. 0668. Oslo