FAQ  

Vi i Oslo murmesterbedrift as strekker oss lengre for at for at du som kunde skal bli ivaretatt på beste måte.

Jeg trenger hjelp med fasade rehabilitering

Oslo murmesterbedrift AS har lang erfaring med utvendig murarbeid. 
Når man skal utbedre eldre fasader er det viktig å ha produktkjennskap og erfaring for å velge rett rehabiliteringsmetode. Varer og utførelse må være av riktig kvalitet for at samspillet mellom gammelt underlag og nye produkter i nye arbeider skal fungere i lang tid.
Ta kontakt i dag for befaring med oss som har lang erfaring med murarbeid.


Jeg trenger en snekker?

Tømrerfaget har lange tradisjoner i Skandinavia . Dette er tradisjoner vi er stolte av å bringe videre inn i vårt daglige arbeide.
Moderne bygge metoder krever nye løsninger, og ny erfaring. Produkt tilbudene er større en noen gang, å det er lett å gå seg vill.
Vi har bred erfaring fra bygging av eneboliger etter TEK 10 standard, til rehabilitering av loft og kjellere i oslo bygårder.
Våre ansatte er faglærte tømrere og ofte har de med seg sin lærling, som er i praksis.
Kvaliteten skal være topp under alle omstendigheter.
Vi vet at byggeprosjekter er kostbare investeringer. Folk flest ikke har kompetanse til å vurdere om en tilbyder er bedre en den andre. Derfor vil du kunne snakke med våre tidligere kunder slik at du selv kan sjekke hvilke erfaringer ande kunder har gjort med oss.
Som kunde skal du kunne føle deg trygg på å la oss ansvaret for ditt prosjekt!

Jeg trenger en entreprenør?

Ikke alle har kunnskap eller tid til å styre et bygge prosjekt.

Ved hjelp av vår faglige kompetanse og erfaring kan vi tilby prosjekt styring.

Byggmester Jacobsen har mange års erfaring og nylig gjennomført og bestått  ” byggeplassleder studiet” til Norges byggmesterforbund.

Jeg trenger hjelp til å bygge ut loftet.

Loft er ofte et areal som kan bygges om til oppholds areal. Dette gjelder spesielt i eldre bygårder.

Vi har bygget ut og rehabilitert loft i Oslo siden 1999. Og har derfor lang erfaring i forhold til praktiske og tekniske løsninger.
Vi samarbeider med arkitekter som også har lang erfaring fra Oslo regionen innen dette spesielle fagfeltet.
Du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Jeg ønsker hjelp til å pusse opp badet?

Planlegger du forandringer på badet? Bad har blitt noe annet enn hva det en gang var. Nå brukes det til mer enn å ivareta hygiene – vi bruker det også til musikk, prat, lek, surfing og avkobling. Og vi viser det gjerne frem.

Du trenger ikke rive ut hele baderommet for å få en ny følelse. Noen ganger holder det med en liten forandring. For eksempel en ny baderomsinnredning. Uansett om du har store eller små planer rundt det å pusse opp badet, kan vi hjelpe deg.
Det er viktig at badet blir rehabilitert eller oppusset på en fagmessig måte. Det vil gi deg større sikkerhet for din investering, og merverdi ved salg.
Vi utfører alle våre baderomsrehabiliteringer etter håndverkernes våtromsveileder. Den er utarbeidet av byggmester forbundet.

Jeg trenger hjelp med etterisolering eller energi tiltak

Alle bor vi forskjellig, og alle lever vi livene våre forskjellig. Én ting vi alle kan si oss enige i, er at trivsel er viktig – spesielt i vårt eget hjem.

Oslo Murmesterbedrift as kan hjelpe deg med gode råd og løsninger tilpasset deg og dine behov. Enten du bor i rekkehus, gammelt eller nytt hus. Trehus eller murhus/ gård.
Tiltak som gir deg lavere utgifter kan også bidra til å bedre innemiljøet.

Jeg renger hjelp til å rehabilitere pipen eller har fått fyringsforbud.

Trenger du ny pipe eller rehabilitering av den gamle?

Det finnes forskjellige metoder for innvendig rehabilitering av piper:
Glidestøping av pipe
Denne innvendige formen for piperehabilitering, foregår ved
at alle de fire innvendige skorsteinssidene blir påført en spesialmørtel.
Fordel med denne metoden er at den opprettholder omtrent det samme tverrsnittet innvendig.
Det blir en fin glatt flate innvendig som i de fleste tilfeller bedrer trekkforholdene i pipen.
Bakdelen med denne metoden for piperehabilitering er at de gjeldende forskrifter om kledninger/tilsyn til skorsteinssidene ikke forandres.
2. Nedsenking av syrefaste/rustfrie stålforinger i pipe
Denne metoden piperehabilitering består i å nedsenke syrefaste rustfrie stålforinger i hele skorsteinsløpet. Fra og tilkoble ildstedene.
Fordelen med denne pipe metoden er at vi benytter en ventilert isolasjonsløsning og som gjør at 2 av skorsteinssidene kan kles inn.
Bakdelen er at skorsteinsløpet innsnevres og det kan skape en ”flaskehals” spesielt ved større ildsteder (åpne gruepeiser etc) og trekkforholdene kan i enkelte tilfeller bli noe dårlig. Og det er noe mer komplisert med nye installasjoner i ettertid.
Valg av pipe-metode (1 eller 2)
Det er ikke så lett for menigmann å foreta valg av disse metodene for rehabilitering av piper. Så lenge skorsteinssidene inne hos beboerne ikke er tildekket, eller det er enkelt å gjøre noe med dette, så vil det nok være greiere med en glidestøping. Uansett metode så må eierne/brukerne selv sørge for at kledningene på skorsteinssidene er etter gjeldende bestemmelser.
Utdrag fra gjeldende bestemmelser for kledninger på piper og skorsteinssider
- Brennbart materiale kan ikke komme nærmere skorsteinssidene enn 100mm.
- Det er heller ikke tillatt å kle skorsteinssidene slik at det er til hinder for tilsyn. Det gjelder for eksempel gipsplater, strekkholdige tapeter , skap etc. Ubrennbar materiale som fliser kan dog benyttes på pipen hvis de mørtles/limes direkte på skorsteinssiden.
- Ved å rehabilitere en pipe med glidestøp bibeholdes denne bestemmelsen.
- Ved å senke ned nye pipeforinger ned i skorsteinsløpet og det blir benyttet en ventilert isolering, kan to av skorsteinssidene kles inn med all slags materialer.

Jeg trenger hjelp med fasade rehabilitering

Vårt spesialfelt er fasaderenovering av pussede flater, på gamle bygårder eller vegger av nyere dato. Alt fra antikvarisk til moderne behandling.

På fasadeoppdrag, jobber våre murere og malere tett sammen. Dette er viktig for å få et best mulig resultat. For uten skikkelig murerarbeid som grunnlag blir en fasade aldri bra, og da hjelper det lite med maling. Det er meget viktig å avdekke årsaken til at fasaden ser ut som den gjør før man begynner malerarbeidet. En nytt strøk maling vil kanskje kamuflere skaden for en liten stund, mens skaden bare forverrer seg under overflaten.
Et krevende fasadearbeid må utføres med riktige materialer av dyktige håndverkere. Da kan vi som murmestere innestå for kvaliteten, og vi kan trygt påta oss nye oppdrag med flere fasader.

KONTAKT

Fakturaer sendes til: faktura@oslomurmester.no
Strømsveien 200. 0668. Oslo

Godkjenninger

GODKJENNINGER