Vanlige spørsmål  

Jeg trenger hjelp med maling av fasade

Oslo Murmesterbedrift maler årlig tusenvis av kvadratmeter med fasader og trappeoppganger.

Jeg trenger hjelp med balkongrehabilitering

Oslo Murmesterbedrift utfører årlig flere balkongrehabiliteringer. 

Vi utfører en tilstandsvurdering av din eksisterende balkong, for å undersøke om den kan repareres, eller om den må rives og støpes på ny.

Vi har flere referanseprosjekter, blant annet "Ole Vigs gate 23" hvor vi rev de gamle balkongene, før vi støpte nye balkonger som var en tro kopi av de gamle.

Vi benytter alltid konsulenter og rådgivende ingeniører i forbindelse med balkongrehabilitering, for å kontrollere statikken.

Jeg trenger hjelp med fasaderehabilitering

Oslo Murmesterbedrift AS har lang erfaring med utvendig murarbeid, og jobber med alt fra nye puss-systemer, til antikvarisk rehabilitering. 

Når man skal utbedre eldre fasader er det viktig å ha produktkjennskap og erfaring for å velge rett rehabiliteringsmetode. Materialvalg og utførelse må være av riktig kvalitet, og ha riktig kjemisk sammensetning, for at samspillet mellom gammelt underlag og nye produkter skal fungere i lang tid. 


Jeg trenger en murer?

Murerfaget har lange tradisjoner, og er et håndverk som krever presisjon og god materialforståelse. 
Oslo Murmesterbedrift har over 20 egne ansatte murere, som er svært dyktige på mur-, puss- og flisarbeid. 
Vi bruker mye tid og ressurser på å gjøre våre ansatte best mulig, i form av kurs og fagsamlinger. Oslo Murmesterbedrift består av murere med mesterbrev og svennebrev. 
Vi er også godkjent lærebedrift og tar årlig inn flere lærlinger.

Jeg trenger en totalentreprenør?

Moderne byggeprosjekter er regulert i en rekke lovverk, standarder og normer. Ikke alle har nødvendig kunnskap, eller tid, til å detaljstyre et byggeprosjekt. 

Ved hjelp av vår faglige kompetanse og erfaring kan vi tilby komplett prosjektstyring, som totalentreprenør. Det vil si at vi tar ansvar for alle nødvendige søknader og prosjektering, og kontraherer og styrer alle fag i prosjektet, fra snekkeren til elektrikeren. Slik får du som byggherre kun en kontraktspart å forholde deg til, som gir deg en totalleveranse. 

Våre prosjektledere har mange års erfaring med totalentrepriser og prosjektstyring, fra store og små prosjekter.

Les mer om oss som totalentreprenør her.

Jeg trenger hjelp med piperehabilitering

Enten du har fått fyringsforbud, eller om du ser at skorsteinen trenger rehabilitering, kan vi hjelpe deg. 

Oslo Murmesterbedrift AS har to egne «pipe-team» med egne ansatte som nesten utelukkende driver med piperehabilitering. De er årlig innom flere hundre leiligheter for montering av ildsted og rehabilitering av piper, og har gode rutiner for informasjon og nøkkelhåndtering. 

Les mer om metoder for piperehabilitering her, eller kontakt oss for en gratis befaring.

Jeg eier et vernet bygg og trenger hjelp med antikvarisk rehabilitering

Er bygget ditt «vernet», «kommunalt listeført» eller har en annen vernestatus på Byantikvarens gule liste? Oslo Murmesterbedrift er en av få entreprenører i Oslo som har fått sentral godkjenning i «Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk».

Oslo Murmesterbedrift utfører årlig flere prosjekter med vernede bygg, både inn- og utvendig, med både By- og Riksantikvaren involvert. 

Les mer om hvordan vi jobber med antikvarisk rehabilitering her.

Jeg trenger hjelp med etterisolering av bygård

Er den gamle bygården eller murhuset kaldt?

Oslo Murmesterbedrift AS har lang erfaring med etterisolering av bygårder og murbygg, og kan bistå deg som byggherre med eventuelle søknadsprosesser.

Vi har utført mange prosjekter med utvendig etterisolering med både kompakte- og ventilerte pussystemer. 

Du kan lese mer om våre foretrukne isolerte pusystemer hos leverandør, Sto Norge AS' nettside.

KONTAKT

Fakturaer sendes via EHF, alternativt til :faktura@oslomurmester.no

Strømsveien 200  0668. Oslo

Godkjenninger

GODKJENNINGER