Fasaderehabilitering

Vårt spesialfelt er mur, puss og betong, med hovedtyngde innen rehabilitering av gamle fasader.

Den viktigste jobben som blir gjort i forbindelse med en fasaderehabilitering er grunnarbeidene og mur- og pussarbeidene, før man maler fasaden. En nytt strøk maling vil kanskje kamuflere skaden for en liten stund, mens skaden bare forverrer seg under overflaten.

Med lang erfaring blant våre egne ansatte murere, murmestere, ingeniører og sivilingeniør, kan vi trygt si at vi har meget god kompetanse innen rehabilitering av fasader.

Vi har utført rehabilitering for noen av Norges aller største borettslag og sameier.

 

Mer informasjon

Kontakt oss for en gratis befaring, hvor vi finner riktig behandling, til riktig pris: