Visste du at du har ansvaret når bygget ditt skader noen?

Skjermbilde 2018-09-19 kl. 16.40.01.png

Hvem har ansvaret når bygget ditt skader noen?

De senere årene har vi sett tilfeller av saker hvor bygninger trenger rehabilitering, men man velger å utsette det av flere årsaker. Hva med når en skade skjer som følge av dårlig vedlikehold? Hvordan er ansvarsfordelingen? Hvis du som styremedlem vet om byggets dårlige tilstand uten å gjøre tiltak, da kan mye gå galt.  

Hva er egentlig oppgaven til styret i borettslag/sameiet? 

De fleste vet at styreoppgaver som regel er administrative både med forvaltning og eiendom. Ofte glemte, men spesielt viktige, er styrets vedlikeholdsansvar for bygningen. Dette er ikke bare teknisk vedlikehold, men også det å forhindre og forebygge at det oppstår materiell og personell skade. Det er nemlig slik at et styremedlem har et personlig straffe- og erstatningsansvar knyttet til vervet. Det skjer når man har opptrådt uaktsomt via unnlatelse eller handling. 

Man skal ikke gå langt før man finner bygninger i Oslo som har fasader og balkonger fulle av sprekker og riss med livsfarlige og tunge betongbiter et par vindkast unna å falle. Gjør du ikke tiltak kan det fort bli veldig ubehagelig og dyrt. 

Det er din oppgave og ditt ansvar som styremedlem 

Rammene for vedlikeholdsansvaret til styret er som regel i vedtekter og husordensregler, men følger også lovens bestemmelser. Det er styret som har ansvaret for alt utenfor indre rammer av den enkelte andel/seksjon, både innen- og utendørs. 

Dersom fasaden er forbi levealder, taket er utett eller balkongene er sprukne så er det styrets praktiske ansvar å følge opp med utbedring. 

Vi hjelper deg

Vi skjønner godt at det kan være vanskelig å vite alvorligheten av skader, og det som kun kan se ut som skjønnhetsfeil, på bygget. 

Den viktigste jobben som blir gjort i forbindelse med en fasaderehabilitering er grunnarbeidene og mur- og pussarbeidene, før man maler fasaden. Et nytt strøk maling vil kanskje kamuflere skaden for en liten stund, mens skaden bare forverrer seg under overflaten. 

Med lang erfaring blant våre egne ansatte murere, murmestere, ingeniører og sivilingeniører, kan vi trygt si at vi har meget god kompetanse innen rehabilitering av fasader. 

Vi har utført rehabilitering for noen av Norges aller største borettslag og sameier. 

Kontakt oss for en gratis befaring, hvor vi finner riktig behandling, til riktig pris:

Tlf: 22 12 00 51 og e-post: post@oslomurmester.no

Thomas Moen