Fiber Kapital kjøper 100% av Oslo Murmesterbedrift AS

IMG_5CEB4B-82AEBE-8F6A0B-3CFBE2-AE75C9-5FBD89.jpg

Eierstrukturen i Oslo Murmesterbedrift AS endres fra 1/4/2017.

Fiber Capital AS, som i 2015 kjøpte 70% av Oslo Murmesterbedrift, kjøper ut de siste 30% av Halimi Holding AS, som startet selskapet.

Fiber Kapital AS eier dermed 100% av Oslo Murmesterbedrift.

Kjøpet medfører også at Murmester Halimi Ramadan fratrer sin stilling som prosjektleder i Oslo Murmesterbedrift fra 1/4/2017.

Thomas Moen