Overflatebehandling - Maling og belegg

Sprekker det gamle belegget på balkongen? Eller flasser malingen under balkongen eller på veggen? Risser dekket i parkeringshuset?

Enten det er snakk om maling av en fasade, eller et belegg i et parkeringshus, er det helt avgjørende at man vet hva man holder på med: løsningene er ikke universale, og det som fungerer ett sted trenger ikke nødvendigvis å fungere ett annet sted. Hver prosjekt må derfor prosjekteres, for å finne riktig løsning og riktig produkt. I Oslo Murmesterbedrift er våre nøkkelpersoner derfor kurset og serififisert i dette faget, i tillegg til at vi jobber tett med leverandører og konsulenter for å kunne gi deg et riktig og varig resultat.

Vi utfører arbeidet i henhold til NS-EN 1504-serien med:

  • Hydrofoberende impregnering (Silan og Siloksan)

  • Impregnering (Vannglass, Na-, Ca- og Li-silikater, epoksy, polyretan, metacrylat (akryl))

  • Belegg (Lateks, epoksy, polyretan, pMMA (akryl), sement, sement/lateks)

Oslo Murmesterbedrift utfører dermed eksempelvis: 

  • Maling av fasader og trappeoppganger

  • Overflatebehandling av alt fra balkonger til parkeringshus

  • Impregnering av betong og tegl

Vi har prosjektledere og formenn med dokumentert kompetanse innen overflatebehandling og betongrehabilitering. Oslo Murmesterbedrift er også medlem av Norsk forening for betongrehabilitering, hvor overflatebehandling er en viktig del av faget. Våre ansatte har lang erfaring med overflatebehandling, og bruker kun produkter som vi har god kjennskap til, og som vi vet varer i norsk klima. 


 

Mer informasjon

Kontakt oss for en gratis befaring av ditt prosjekt.